پله برقی و پیاده روی متحرک
         
 
 
SBT Escalator (فضای داخلی)

این نوع پله برقیها برای فضاهای داخلی اماکن تجاری ، مراکز خرید ، بانکها، اداره جات و هتلها بکار میروند و طراحی آنها بر مبنای اشغال کمترین فضای ممکن در این اماکن صورت میگیرد .
این نوع پله برقیها در صورتی که در مکانهای تجاری با تردد استاندارد مورد استفاده قرار گیرند بصورت تجاری (commercial ) طراحی میگردند و در صورتی که در اماکن پر تردد عمومی مانند ایستگاههای مترو ، فرودگاهها و ... مورد استفاده قرار گیرند بصورت سخت کار (Heavy Duty) طراحی میگردند.
معرفی
مشخصات
جدول فنی