آسانسورها | فرم استعلام قیمت
         
 
 
فرم استعلام قیمت آسانسور
خواهشمند است پس از تکمیل فرم زیر بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید.
       
نام کارفرما نام پروژه
نام پیمانکار نام تکمیل کننده فرم
سمت تکمیل کننده فرم نام طراح
همراه تلفن تماس
نشانی پروژه ایمیل
اطلاعات سازه
تعداد آسانسور نوع سازه
تعداد توقف تعداد طبقات
  میلیمتر
عرض درب نوع درب
ظرفیت (کیلوگرم) ظرفیت (نفر)
  متر
طول تراول
  متر بر ثانیه
سرعت
  میلیمتر
عمق چاه (میلیمتر)
  میلیمتر
عرض چاه (میلیمتر)
اطلاعات فنی پروژهنوع کاربری
نوع کابین
نوع درب
وضعیت موتورخانه
وضعیت قرارگرفتن آسانسورها در شفت
  میلیمتر
Overhead
محل پیت (Pit)
  میلیمتر
عمق پیت (Pit)
پیوست فایل نقشه