پله برقی و پیاده روی متحرک | فرم استعلام قیمت
         
 
 
فرم استعلام قیمت پله برقی
خواهشمند است پس از تکمیل فرم زیر بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید.
       
نام کارفرما نام پروژه
نام پیمانکار نام تکمیل کننده فرم
سمت تکمیل کننده فرم نام طراح
همراه تلفن تماس
نشانی پروژه ایمیل
اطلاعات سازه
تعداد پله برقی نوع سازه
کاربری ساختمان تعداد طبقات ساختمان
زاویه نصب ارتفاع کف تا کف
    نقطه سرگیر
اطلاعات فنی پروژه
نوع پله برقی
عرض مفید پله برقی
نوع سیستم کنترلی
آپشن
جنس استپ ها
رنگ استپ ها
زاویه قرارگیری پله ها نسبت به هم
پیوست فایل نقشه