پارکینگهای مکانیزه
         
 
 
مدل اچ آی پی (سیستمهای پارکینگی مجتمع هیوندای)

مخصوص ساختمانهای بزرگ ، هتلها ، مراکز خرید،مراکز تجاری و ...
مدلهای تولیدات : HIPL, HIPE
معرفی
مشخصات
جدول فنی