رویدادها
         

پروژه AVRUPARK در ترکیه
شرکت آسانسوری هیوندای موفق به انعقاد قرارداد با AVRUPARK در ترکیه شد.
شرکت آسانسوری هیوندای توانست برای ارائه آسانسور در AVRUPARK وارد قرارداد بشود که در این پروژه، در حال حاضر یک مجتمع آپارتمانی به آدرس: ترکیه، استانبول، بشکشهیر در حال ساخت و ساز است.
شرکت آسانسوری هیوندای تا ماه سپتامبر سال جاری 59 دستگاه آسانسور عرضه خواهد کرد .
"بشکشهیر" در تقاطع آسیا و اروپا واقع شده و به شرکت های داخلی و بین المللی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه های فنی و پارک های تکنولوژی بسیار نزدیک می باشد .