رویدادها
         

فرودگاه دالامان
– شرکت آسانسوری هیوندای موفق به انعقاد قرارداد فروش 165 دستگاه آسانسور و 30 دستگاه پله‏ برقی برای پروژه "فرودگاه دالامان" کشور ترکیه شد. انتظار می‏ رود پروژه مذکور تا ماه ژوئن سال 2017 به اتمام برسد. این قرارداد با شرکتYDA منعقد شده است. شرکت آسانسوری هیوندای تاکنون 4 پروژه را به همکاری شرکت YDA منعقد و نصب نموده است که عبارتند از :
- فضای بانکداری و آژانس نظارتی ترکیه
- مرکز تجاری "آنکارا"
- مرکز خرید "سوگوتزو"
- فرودگاه "دالامان"