پله برقی و پیاده روی متحرک
         
 
 
SBT Escalator (فضای نیمه بیرونی)

این نوع پله برقی ها برای فضا های نیمه بیرونی مانند پلهای عابر پیاده سطح شهرها که پله برقی توسط سقف از ریزش مستقیم باران و برف محافظت میگردد اما باید در مقابل تغییرات دمای محیط بیرونی و گرد و غبار مقاوم باشد طراحی میگردند .
این نوع پله برقیها در صورتی که در مکانهای با تردد استاندارد مورد استفاده قرار گیرند بصورت تجاری (commercial ) طراحی میگردند و در صورتی که در اماکن پر تردد عمومی مانند ایستگاههای مترو ، فرودگاهها و ... مورد استفاده قرار گیرند بصورت سخت کار (Heavy Duty) طراحی میگردند.
معرفی
مشخصات
جدول فنی