پله برقی و پیاده روی متحرک
         
 
 
SBT Escalator (فضای بیرونی)

این نوع پله برقی ها (out door) برای فضا های بیرونی که پله برقی در معرض بارش مستقیم برف و باران، تابش مستقیم نور خورشید تغییرات دمایی شدید واثرات گرد و غبار قراردارد ، طراحی میگردند .
این نوع پله برقی ها بدلیل اینکه اکثرا در مکانهای پر تردد عمومی بکار میروند بصورت سخت کار یا (Heavy Duty) طراحی میشوند .
معرفی
مشخصات
جدول فنی