دربهای حفاظتی سکوهای مترو
         
 
 
دربهای نیمه بسته

این نوع درب حفاظتی بخشی از فضای سکوها را ریل جدا می سازد زیرا بالای درب ها از سقف فاصله دارند.
معرفی
مشخصات
جدول فنی