سیستمهای جابجایی مکانیزه
         
 
 
سیستمهای جابجایی مواد

کمپانی هیوندای برترین تامین کننده انبارهای سرد در کره و سیستمهای مهندسی جامع جهت اتوماسیون سیستمهای حمل مواد در جهان میباشد.
طراحی ُ ساخت ُ نصب ُ سرویس و ارتقاء سیستمهای جابجایی مواد برای هرنوع ساختمان و در صنایع مختلف در سراسر جهان حرفه ما میباشد.
معرفی
مشخصات
جدول فنی