آسانسورها
         
 
 
آسانسورهای شیشه ای

آسانسورهای شیشه ای یک نمای باز از داخل ساختمان یا سطح شهر را از میان دیواره شیشه ای آسانسور تامین می کند و غالبا در هتل ها، مراکز خرید، ساختمان های اداری، بانک ها، هتل ها و ساختمان های شیشه ای بکار می روند و به عنوان یک منبع سیار معماری سفارش داده می شود .
ترکیب تکنولوژی و طراحی با رعایت اصول زیبایی شناسی در آسانسورهای شیشه ای هیوندای ارزش ساختمان شما را دو چندان می کند.

- سرعت:
4 – 0.75 متر بر ثانیه
- ظرفیت (کیلوگرم):
1600~ 750 کیلوگرم
- ظرفیت (تعداد):
24 ~ 11 نفر
معرفی
مشخصات
جدول فنی