آسانسورها
         
 
 
LUXEN ( موتورخانه دار)

LUcrativeness X ENvironment
(an elevator that maximizes economic and environmental benefits)

سفری آرام و روان با آسانسورهای بدون گیربکس سرعت متوسط پایین


- سرعت:
2.5 ~ 0.5 متر بر ثانیه
- حداکثر ارتفاع:
32 متر
معرفی
مشخصات
جدول فنی