آسانسورها | نوآوری
         
 
 
تکنولوژی های دوستدار محیط زیست (ECO_TECHNOLOGY)
صرفه جویی در انرژی:
نور LED با راندمان بالا و توان کم که در سقف ها استفاده میشود، هزینه انرژی را تا 30% نسبت به نور فلورسانت استاندارد کاهش میدهد. در حالیکه استفاده از اینورتر بازگرداننده انرژی LOWATT انرژی تولید شده توسط عملکرد آسانسور را مجددا" استفاده میکند و میتواند راندمان انرژی را تا 5, 77% افزایش دهد.

فعالیت های سبز که از محیط زیست محافظت میکند:
دیواره های کابین توسط یک تکنولوژی دوست دار محیط زیست تولید میشود که استفاده از عوامل خورنده را حذف و در ازا ، استفاده از پوشش های آنتی بیوتیکی را جای گزین کرده است. فرآیندهای دوست دار محیط زیست مانند استفاده از مواد قابل تجزیه زیستی در فرآیند توسعه محصولات از ابتدا به کار گرفته میشوند.

اکو سیستم محافظ سلامت:
ما در تلاش هستیم برای مشتریان مان فضایی سالم توسط استفاده از شاسی های غیرلمسی، تصفیه کننده هوا ، استریل کننده های باکتری ها ، خوشبو کننده ها و هندریل های آنتی بیوتیک که منجر به کاهش سرعت انتشار میکرب ها میشوند، بوجود آوریم