آسانسورها | نوآوری
         
 
 
سیستم صرفه جویی انرژی با کنترل نور کابین LED
این سیستم با تنظیم نور کابین با توجه به نور خارج و صرفه جویی انرژی بدلیل استفاده از لامپهای ال ای دی و تنظیم نور در قسمتهای مختلف کابین موجب صرفه جویی در مصرف انرژی میگردد.