رویدادها
         

مرکز تجارت استانبول
شرکت آسانسوری هیوندای موفق به انعقاد قرارداد برای مرکز تجارت استانبول ترکیه شد.
در ماه آوریل سال 2016، شرکت آسانسوری هیوندای توانست برای ارائه آسانسور وارد مرکز تجارت استانبول در ترکیه شود. در این قراراداد از شرکت آسانسوری هیوندای انتظار می ‏رود تا 29 دستگاه آسانسور نصب نماید که 16دستگاه با سرعت 2.5 متر بر ثانیه و 13 دستگاه با سرعت 1.75 متر بر ثانیه می باشند. مرکز تجارت استانبول در کنار گذرگاه "تونل اوراسیا" و ایستگاه مترو قرار گرفته است و از مرکز تجارت استانبول تا شهر استانبول تنها 2 دقیقه از طریق بزرگراه فاصله وجود دارد .